5, 6 i 7 grudnia w szkole

5-6-7 grudnia odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty. Egzamin rozpoczynać się będzie o godz. 8.00. Uczniowie przychodzą ok. 7.40. Przydział uczniów do poszczególnych sal jest wywieszony na tablicy, na holu przy stołówce.
Uczniowie kl. 8 okrycia wierzchnie zostawiają w szatni, zaś wyłączone telefony w plecakach, które ustawiają w jednym miejscu w sali egzaminacyjnej.
Każdy uczeń w dniu egzaminu powinien posiadać legitymację szkolną, strój galowy i czarny długopis, a na matematykę dodatkowo linijkę.

W tych dniach pracujemy w następujący sposób:
5 grudnia (poniedziałek) – klasy 8 – egzamin, klasy 4-7 mają wyjście do kina, na trampoliny itp. – w tym dniu lekcji nie ma.
6 i 7 grudnia (wtorek i środa) – klasy 8 piszą egzamin, po egzaminie mają lekcje wg planu, klasy 4-7 mają lekcje wg planu od 4 godziny lekcyjnej.

Po zakończonym egzaminie, uczniowie klas 8 będą mogli czekać na lekcje, pod opieką nauczyciela, w wyznaczonych pracowniach.

W tych dniach klasy 1-3 pracują wg swojego planu.