Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – Izabela Delegacz

Zastępca: Renata Sadowska

Skarbnik: Iwona Cieraszewska

Protokolant: Jolanta Świętosławska

Członkowie: Dorota Morusiewicz, Urszula Jaśkiewicz, Sylwia Meller

Komisja Rewizyjna: Jacek Bielenik, Kamil Szydłowski, Joanna Malska

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy! 🙂

Rada Rodziców w 2021/2022

Dariusz Fiedorowicz – przewodniczący Rady Rodziców

Izabela Delegacz – wiceprzewodniczący Rady Rodziców, sekretarz

Członkowie: Joanna Malska, Damian Bałtrukanis, Mariusz Matusiewicz

Komisja rewizyjna:

Zbigniew Żynda – przewodniczący

Członkowie: Renata Sadowska, Jacek Bielenik