Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2021

Rada Rodziców w 2021/2022

Dariusz Fiedorowicz – przewodniczący Rady Rodziców

Izabela Delegacz – wiceprzewodniczący Rady Rodziców, sekretarz

Członkowie: Joanna Malska, Damian Bałtrukanis, Mariusz Matusiewicz

Komisja rewizyjna:

Zbigniew Żynda – przewodniczący

Członkowie: Renata Sadowska, Jacek Bielenik

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy!