Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do klas 1 szkoły podstawowej i 4 sportowej

Druki do pobrania:

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do naszej szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie szkoły

Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

Oświadczenie o objęciu pomysłu programem Platformy Startowej

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałki

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu

Oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez miasto Suwałki