Specyfika szkoły

Już w trakcie budowy szkoły wstępnie zakładaliśmy, że klasy A będą klasami integracyjnymi, natomiast B sportowymi. Jednak życie napisało nieco inny scenariusz.

Klasy integracyjne funkcjonują w Jedenastce od początku.
Z założenia są mniej liczne, maksymalnie dwudziestoosobowe, bo, obok dzieci zdrowych, uczy się w nich kilkoro dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Z takim zespołem pracuje dodatkowy nauczyciel, tzw. pedagog wspomagający.
Początkowo w każdym poziomie była jedna taka klasa, jednak od wielu już lat klasy A i B są klasami integracyjnymi.

Od początku przy szkole istnieje Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy Jaćwież Suwałki, a od kilku lat w szkole realizowany jest program „Edukacja przez szachy”.
W roku szkolnym 2019/2020 klasy V A, VI A i VII A są klasami szachowymi.
Na przestrzeni minionego dwudziestolecia nasi szachiści zajmowali najwyższe miejsca w rywalizacji miejskiej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

Klasy usportowione powstały dopiero w drugiej dekadzie istnienia szkoły. W licznym roczniku 2006 wyodrębniono zarówno klasę lekkoatletyczną C jak i piłkarską D. Uczniowie obu klas odnieśli wiele sukcesów na arenach krajowych.
W mniej licznych rocznikach klasa C jest w połowie lekkoatletyczna, a w połowie piłkarska.

Dwukrotnie, w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 nasza szkoła zajmowała pierwsze miejsca w rywalizacji sportowej szkół podstawowych województwa podlaskiego.