Historia szkoły

Nasza szkoła powstała w przededniu dużych zmian w systemie oświaty, więc od początku była i jest do dziś placówką absolutnie wyjątkową. I to nie tylko z powodu szemrzącej w holu fontanny 🙂 W ciągu  20 lat istnienia szkoły w budynku spotkać można było, oprócz uczniów podstawówki, licealistów, gimnazjalistów, a nawet przedszkolaków 🙂

Budowa głównego gmachu szkoły rozpoczęła się w 1996 r. i trwała niespełna dwa lata. Swoje podwoje suwalska Jedenastka po raz pierwszy otworzyła uczniom w roku szkolnym 1998/99.

Przez pierwszy rok przy SP nr 11 funkcjonowały 3 pierwsze klasy IV LO.  Dyrektorem obu placówek był p. Piotr Ludwik Zieliński, a jego zastępcą p. Mieczysława Gajewska.
We wrześniu 1999 r. oddano do użytku halę sportową, a licealiści przenieśli się za ścianę do nowo oddanej dwupiętrowej części obiektu. Ulica Szpitalna 66 stała się oficjalną siedzibą IV LO, ale i powstałego w wyniku reformy Gimnazjum nr 5. Dyrektorem obu szkół została p. Stanisława Stefanowska. W roku 2000 placówka zyskała miano Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. W tym samym roku na stanowisko wicedyrektora została powołana p. Teresa Goworowska. 

Początkowo w budynku Jedenastki znajdowało się: 19 sal lekcyjnych w tym jedna komputerowa.  7 sal posiadało duże zaplecze do zajęć indywidualnych. Oprócz tego były gabinety do zajęć terapeutycznych, logopedycznych, prężnie działające świetlica i biblioteka, kompleks żywieniowy (stołówka, kuchnia), sklepik szkolny, gabinet medyczny i stomatologiczny, pomieszczenia dla administracji oraz zespół sportowy z trzema salami gimnastycznymi, przebieralniami i natryskami. 
Z czasem z szatni w piwnicy dostęp na I piętro umożliwiła winda. 

Piękny i pachnący świeżością nowy budynek oraz dobrze wyposażone pracownie robiły wrażenie i przyciągały uczniów nie tylko z miasta, lecz również z okolic. W tej kwestii do dziś niewiele się zmieniło.
 
W 2006 roku funkcję dyrektora ZS nr 3 objął p. Andrzej Kaszkiel, a w 2008 wicedyrektorem została p. Anna Maria Gawlińska.

15 października 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i IV Liceum Ogólnokształcącemu w Suwałkach. Gimnazjum i liceum stały się lepiej rozpoznawalne poprzez patrona i sztandary.

W 2012 r. do Zespołu Szkół nr 3 została włączona Szkoła Podstawowa  nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, a na stanowisko dyrektora został powołany p. Piotr Zieliński. Wicedyrektorami zespołu zostali: p. Anna Maria Gawlińska i p. Widas Szlaużys.
 
W połączonych szkołach mieliśmy wielu uczniów z inicjatywą, a ich działania były szczególnie widoczne podczas organizacji konkursów i imprez szkolnych.  Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbywały się w szkole liczne debaty dotyczące przeciwdziałania agresji, przemocy, uzależnień, profilaktyki zdrowia psychicznego itp. W tę pracę angażowały się całe zespoły klasowe, wykorzystując wszelkie talenty indywidualne: aktorskie, plastyczne, muzyczne, reżyserskie. Grupy uczniów przygotowywały co jakiś czas audycje tematyczne dla ogółu społeczności szkolnej.
 
Do tradycji liceum i gimnazjum należały otrzęsiny klas pierwszych organizowane przez starsze roczniki w formie zabawy i współzawodnictwa. Tradycją stało się też organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. Szkoła nawiązała współpracę  Litwą, Niemcami, Włochami, Rumunią, Turcją. Realizowała, bądź realizuje takie projekty jak: Socrates Comenius (obecnie Comenius), wymiana polsko-niemiecka, polsko – litewska. Kontakty te są nie tylko atrakcyjne, ale ze wszech miar kształcące i pomocne w działach wychowawczych.
 
W szkołach zespołu realizowane były projekty unijne: „ICT w nauczaniu przedmiotów ścisłych”, „Otwarty umysł drogą do sukcesu”, „BUNJO”- mierzenie efektywności nauczania języków obcych.
 
Staraliśmy się, żeby w naszej szkole każdy uczeń znalazł swoje miejsce: dla pasjonatów nauki były zajęcia dydaktyczne, koła przedmiotowe i fakultety, dla działaczy – Samorząd Uczniowski, wolontariat, dla literatów – gazetka szkolna, dla sportowców – do wyboru wachlarz zajęć sportowych, dla artystów – kabaret, a dla plastyków – konkurs na wystrój pracowni, sporządzanie plakatów związanych z wyborami do SU i debatami, dla miłośników tradycji – klasowe wigilie i spotkania rocznicowe, dla wielbicieli muzyki – koncerty filharmonii, dla kochających teatr – udział w spektaklach scenicznych. Tradycją stało się również kibicowanie na meczach I i II Ligi Unihokeja Seniorów kolegom trenującym w Uczniowskim Klubie Sportowym „Orły”.

W związku z dużą ilością oddziałów klasowych w 2015 roku powołano dodatkowego wicedyrektora ds. integracji, p. Barbarę Iwonę Olszewską. W tym samym czasie wicedyrektorem ds. gimnazjum i liceum została p. Anna Brzozowska.

W roku szkolnym 2016/2017, z powodu zbyt małej liczby chętnych do nauki w szkole, Rada Miasta zdecydowała o wygaśnięciu IV LO. W 2017/2018 zlikwidowano także gimnazja i powołano do życia ośmioklasowe szkoły podstawowe. Tym samym Zespół Szkół nr 3 przestał istnieć, a ostatni rocznik wygasającego gimnazjum funkcjonował już jako Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 11.

W październiku 2018 roku miały miejsce uroczyste obchody 20-to lecia istnienia naszej szkoły. Połączono je ze świętem nadania szkole sztandaru i patrona. Wybór mógł być tylko jeden – w spadku po liceum i gimnazjum podstawówka otrzymała imię generała brygady pilota Witolda Urbanowicza. 
Izba pamięci patrona została przeniesiona z II piętra części gimnazjalnej do głównego holu szkoły koło fontanny. Od tego dnia pod sufitem Jedenastki „lata” nawet Hawker Hurricane – model myśliwca, na którym w czasie bitwy o Anglię walczył as lotnictwa porucznik Witold Urbanowicz.

W ciągu dwóch dekad przez szkołę przewinęło się wielu niezapomnianych uczniów: wybitnych olimpijczyków, genialnych recytatorów i plastyków, utytułowanych sportowców, zdolnych szachistów. Podczas szkolnych uroczystości śpiewały nam liczne zespoły wokalne i soliści.
Szkolne korytarze zdobią niebanalne dekoracje z prac uczniów, a gazetka szkolna „Wieści Worek” uznana była kilkakrotnie za najlepsze szkolne czasopismo w Suwałkach.
Organizujemy też liczne imprezy międzyszkolne takie jak Spartakiada Integracyjna, Konkurs Grafiki Komputerowej, Konkurs Legend „Nasze Korzenie”, Konkurs Języka Angielskiego ‚Ace Race’. W szkole, która ma najstarsze w mieście tradycje gry w unihokeja, odbywają się mecze tej dyscypliny na najwyższych w rozgrywkach szczeblach.

W trzecią dekadę weszliśmy powtórzonym w ciągu dwóch kolejnych lat sukcesem, jakim było zajęcie I miejsca w województwie podlaskim w rywalizacji sportowej szkół .

W trosce o rozwój wszystkich uczniów zrealizowaliśmy też duży projekt edukacyjny „Przez innowacje do wiedzy”.

Od roku szkolnego 2021/2022 kolejnym wicedyrektorem została p. Małgorzata Bachurek, natomiast od września 2022, po odejściu na emeryturę pana Piotra Zielińskiego, dyrektorem placówki został Widas Szlaużys.