Dostępność

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach ul. Szpitalna 66  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.sp11suwalki.pl

Data publikacji strony internetowej 27.11.2019  

Data ostatniej  aktualizacji: 01.03.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • W zamieszczonych filmach nie ma napisów dla osób Niedosłyszących i Głuchych.  W przyszłości planujemy dodawać takie napisy.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.23 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.03.01.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada pani Iwona Kacprzyk. Możesz skontaktować się z nią mailowo: sp11materialy@gmail.com

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością: 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach, tel. 87/567-80-63 lub mailowo: sekretariat@sp11.suwalki.eu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. W odległości ok. 25 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek – ZKM- ul. Szpitalna/Szkoła Podstawowa nr 11(06) – dla przyjeżdżających.
 2. W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek ZKM ul. Szpitalna/Daszyńskiego  (05) – dla odjeżdżających.
 3. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
 4. Do budynku prowadzi główne wejście parterowe z podjazdem.
 5. Drzwi wejściowe oznaczone taśmami ostrzegawczymi i fluorescencyjnymi wskazującymi osobom niedowidzącym płaszczyznę/obramowanie drzwi;
 6. W odległości ok. 15 metrów od drzwi wejściowych do budynku na ul. Szpitalnej znajdują się 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 7. Budynek szkoły jest wyposażony w windę oraz podjazdy.
 8. W budynku znajdują się toalety  przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na parterze.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.