Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach – rok szkolny 2022/2023