„Biała wstążka 2019”

25.11.2019 odbyło się oficjalne rozpoczęcie X Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka 2019”.
W ramach działań placówek oświatowych jest zaplanowany plebiscyt „Chłopak z klasą”:
– wyłonienie chłopaków, którzy prezentują właściwe, konstruktywne, pełne szacunku i życzliwości postawy koleżeńskie wobec koleżanek w środowisku rówieśniczym i nie tylko.

W klasach zostaną przeprowadzone:
– plebiscyty w formie głosowania w każdej z klas. Wyłonieni w trakcie plebiscytu zwycięzcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dalszych zaplanowanych działaniach w ramach kampanii.
– pogadanki nt. przeciwdziałania przemocy, szczególnie wobec kobiet, obojętności wobec przestępstw oraz konieczności skutecznego reagowania na przypadki przemocy i łamania praw człowieka zgodnie z hasłem „Reagowanie to pomaganie”.
– burze mózgów w celu wymyślenia haseł promujących postawę „NIE dla przemocy”.
Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2019 r.

Szczegółowy harmonogram kampanii dostępny na stronach UM, MOPR PCPR i SODN w Suwałkach.
Szkolnym koordynatorem jest pedagog, p. Elżbieta Boniszewska – Janczuk.