Rada Pedagogiczna

Dyrektor: Widas Szlaużys

Wicedyrektor: Małgorzata Bachurek

Wicedyrektor: Anna Brzozowska

Oddziały przedszkolne:

0 a (6-latki) – Wiesława Kościuch, Magdalena Kuczyńska
0 b (5-6-latki) – Beata Bienio, Anna Grzymkowska
0 c (4-5-latki) – Danuta Michniewicz, Anna Turo
0 d (3-4-latki) – Iwona Podbielska, Anna Turo

Język angielski – Anna Grzymkowska
Religia – Katarzyna Krzywicka

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy I

a – Małgorzata Krysiuk, Agnieszka Soroka
b – Krystyna Ponomarow, Małgorzata Bachurek
c – Dorota Cyran
d – Małgorzata Wysocka
e – Patrycja Falana

Klasy II

a – Daniela Kiempisty, Urszula Gwiazdowska
b – Anita Ciszewska
c – Ewa Kowalewska

Klasy III

a – Anna Wasilewska, Lidia Zawadzka
b – Beata Grabowska
c – Lucyna Podbielska
d – Jolanta Bobrowska
e – Barbara Zborowska-Weyhman

 • Język angielski

Renata Piasecka
Dominika Szargiej

 • Religia:

Katarzyna Krzywicka
Grażyna Safianowska

Klasy IV-VIII:

 • Język polski:

Eliza Bajer
Andrzej Górski
Leszek Kapuściński
Anna Szczodruch
Alma Szlaużys
Wioletta Tylenda – Twardowska
Iwona Żukowska – Wudkiewicz

 • Historia:

Anna Czajewska
Katarzyna Krzywicka
Anna Szczodruch

 • Wiedza o społeczeństwie:

Anna Czajewska

 • Język angielski:

Monika Baranowska
Wojciech Danilewski
Łucja Gabała
Edyta Korobkiewicz
Radosław Osiński
Iwona Rafalska
Beata Różyńska
Jakub Krzysztof Stąpór
Katarzyna Wysocka

 • Język niemiecki:

Ewa Baranowska
Karina Karpiuk
Robert Supranowicz

 • Matematyka:

Marzena Bizoń
Dorota Jabłońska
Małgorzata Różańska
Artur Warakomski

 • Przyroda/biologia:

Teresa Burzycka

 • Geografia:

Dagmara Grzyb
Dariusz Koncewicz

 • Chemia:

Agnieszka Sawicka

 • Fizyka:

Marek Bogdan

 • Plastyka:

Barbara Galińska
Dorota Jabłońska

 • Technika:

Barbara Galińska

Paweł Jaroch
Anna Kosakowska – Jaroch

 • Muzyka:

Anna Brzozowska
Barbara Galińska
Dorota Jabłońska

 • Informatyka:

Iwona Kacprzyk
Leszek Kapuściński
Bartłomiej Leonowicz

 • Robotyka:

Bartłomiej Leonowicz

 • Wychowanie fizyczne:

Wanda Bujnowska
Anna Mackiewicz – Czajka
Tomasz Czygier
Aneta Jarosz
Dariusz Koncewicz
Agnieszka Kozłowska
Marcin Olszewski
Magdalena Rogucka
Anna Ruszewska
Przemysław Rykaczewski
Andrzej Sawicki
Agnieszka Stachurska
Widas Szlaużys
Jerzy Zalewski

 • Wychowanie do życia w rodzinie:

Teresa Burzycka
Anna Ruszewska

 • Edukacja dla bezpieczeństwa:

Ewa Baranowska

 • Religia:

Anna Gawlińska
Katarzyna Krzywicka
Grażyna Safianowska
ojciec Bartosz Bogucki

 • Doradztwo zawodowe:

Alicja Kalinowska

 • Pedagogika specjalna:

Marta Andruszkiewicz
Katarzyna Baczewska
Monika Balano – Szałaszewicz
Barbara Czeraszewska
Urszula Gwiazdowska
Alicja Kalinowska
Marzena Nowosadko
Monika Tylenda
Elżbieta Żebrowska

 • Rewalidacja:

Anna Kosakowska

 • Świetlica:

Aneta Birgiel
Anna Iwaszko
Żaneta Wasilewska

 • Biblioteka:

Krystyna Babin
Anna Iwaszko

 • Logopeda:

Marta Bejnar – Butkiewicz

 • Pedagog szkolny:

Elżbieta Boniszewska – Janczuk – pedagog specjalny
Anna Anuszkiewicz – klasy 1-4
Danuta Bobrowska klasy 5-8

 • Psycholog szkolny:

Monika Kalinowska