Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor: Piotr Ludwik Zieliński

Wicedyrektor: Małgorzata Bachurek

Wicedyrektor: Anna Brzozowska

Wicedyrektor: Widas Szlaużys

Oddziały przedszkolne:

0 a (6-latki) – Wiesława Kościuch, Iwona Podbielska
0 b (5-6-latki) – Magdalena Kuczyńska, Barbara Zborowska-Wejhman
0 c (4-5-latki) – Anna Grzymkowska, Beata Bienio
0 d (3-4-latki – Danuta Michniewicz, Magdalena Kuczyńska/Beata Bienio

Język angielski – Urszula Gwiazdowska, Anna Grzymkowska

Religia – Katarzyna Krzywicka

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy I

a – Teresa Popławska i Daniela Kiempisty
b – Krystyna Ponomarow
c – Ewa Kowalewska

Klasy II

a – Anna Wasilewska, Lidia Zawadzka
b – Beata Grabowska
c – Lucyna Podbielska
d – Jolanta Bobrowska

Klasy III

a – Małgorzata Krysiuk, Agnieszka Soroka
b – Ewa Haraburda, Małgorzata Bachurek
c – Dorota Cyran
d – Małgorzata Wysocka
e – Patrycja Falana

Klasy IV-VIII:

 • Język polski:

Eliza Bajer
Andrzej Górski
Anna Szczodruch
Wioletta Tylenda – Twardowska
Iwona Żukowska – Wudkiewicz

 • Historia:

Anna Czajewska
Katarzyna Krzywicka
Małgorzata Wrona

 • Wiedza o społeczeństwie:

Anna Czajewska
Anna Szczodruch

 • Język angielski:

Monika Baranowska
Łucja Gabała
Aneta Gliniecka
Edyta Korobkiewicz
Radosław Osiński
Renata Piasecka
Iwona Rafalska
Beata Różyńska
Jakub Krzysztof Stąpór
Dominika Szargiej
Katarzyna Wysocka

 • Język niemiecki:

Ewa Baranowska
Karina Karpiuk
Robert Supranowicz

 • Matematyka:

Marzena Bizoń
Lucyna Budzińska
Dorota Jabłońska
Małgorzata Różańska
Artur Warakomski

 • Przyroda/biologia:

Małgorzata Drażba
Dagmara Grzyb
Teresa Burzycka

 • Geografia:

Dagmara Grzyb
Dariusz Koncewicz

 • Chemia:

Agnieszka Sawicka

 • Fizyka:

Paweł Jaroch

 • Plastyka:

Barbara Galińska
Dorota Jabłońska

 • Technika:

Paweł Jaroch
Anna Kosakowska – Jaroch

 • Muzyka:

Anna Brzozowska
Dorota Jabłońska

 • Informatyka:

Iwona Kacprzyk
Leszek Kapuściński
Bartłomiej Leonowicz

 • Robotyka:

Bartłomiej Leonowicz

 • Wychowanie fizyczne:

Wanda Bujnowska
Anna Mackiewicz – Czajka
Tomasz Czygier
Aneta Jarosz
Dariusz Koncewicz
Agnieszka Kozłowska
Marcin Olszewski
Magdalena Rogucka
Anna Ruszewska
Przemysław Rykaczewski
Andrzej Sawicki
Agnieszka Stachurska
Widas Szlaużys
Jerzy Zalewski

 • Wychowanie do życia w rodzinie:

Teresa Burzycka
Anna Ruszewska

 • Edukacja dla bezpieczeństwa:

Ewa Baranowska

 • Religia:

Anna Gawlińska
Katarzyna Krzywicka
Grażyna Safianowska
ojciec Aleksander Momot

 • Doradztwo zawodowe:

Alicja Kalinowska

 • Pedagogika specjalna:

Marta Andruszkiewicz
Katarzyna Baczewska
Monika Balano – Szałaszewicz
Teresa Burzycka
Barbara Czeraszewska
Urszula Gwiazdowska
Małgorzata Jankowska
Alicja Kalinowska
Monika Tylenda
Elżbieta Żebrowska

 • Rewalidacja:

Krystyna Emert
Anna Kosakowska

 • Świetlica:

Dominika Szargiej
Łukasz Tylenda

 • Biblioteka:

Krystyna Babin
Anna Iwaszko

 • Logopeda:

Marta Bejnar – Butkiewicz

 • Pedagog szkolny:

Anna Anuszkiewicz – klasy 1-3

Danuta Bobrowska klasy 4-6
Elżbieta Boniszewska – Janczuk klasy 7-8

 • Psycholog szkolny:

Monika Kalinowska