Wolontariat

Pomagamy bez granic – zdjęcia

Dzień Ziemi 2022 – zdjęcia

Szkolny Korpus Solidarności

Organizatorem szkolnego wolontariatu i opiekunką wolontariuszy
jest p. Anna Ruszewska. Od 2019 r. nasi wolontariusze zarejestrowani są w Korpusie Solidarności.
Uczniowie zostali przeszkoleni i złożyli wstępne deklaracje dotyczące obszarów, w których chcieliby pomagać innym.
Zgłosili się, miedzy innymi, do opieki nad naszymi przedszkolakami, do odwiedzania kotów w Kociarni KoTOZ Suwałki, do opieki nad psami podczas spacerów w schronisku „Sonieczkowo” oraz do zbiórek żywności.

Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą – środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.
Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta” ale w dłuższej perspektywie czasu. Dla osób wytrwałych i konsekwentnych.


Korpus jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego – osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartość takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.


Zbiórka żywności – pierwsza akcja w nowym roku szkolnym 2019/2020


Wolontariusze z naszej szkoły bardzo aktywnie rozpoczęli ten rok szkolny. Przyłączyli się do zbiórki żywności organizowanej przez suwalski Bank Żywności.
Zadanie wolontariuszy polegało na informowaniu i zapraszaniu klientów sklepu Groszek i Lewiatan do złożenia artykułów spożywczych do specjalnie przygotowanych w tym celu kartonów. Uczniowie, pod opieką p. Anny Ruszewskiej, angażują się w akcje społeczne nie tylko na terenie szkoły, gdyż chcą zostać członkami wolontariuszami Korpusu Solidarności – rządowego programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego.

Europejski Dzień bez Samochodu – wolontariat z Autochodzikiem

22 września 2019 r. obchodziliśmy Europejski Dzień bez Samochodu. Tego dnia miała też miejsce pierwsza zaplanowana przez Pryzmat Suwałki akcja społeczna z udziałem wolontariuszy, promująca Korpus Solidarności, do której włączyli się uczniowie – wolontariusze Szkolnego Korpusu Solidarności z „Jedenastki”.
Nasi wolontariusze zostali przeszkoleni i już w tym semestrze będą, poprzez zabawę, uczyć swoje młodsze koleżanki i kolegów ze szkoły – przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III bezpiecznego poruszania się po drodze z wykorzystaniem Autochodzika.
W taką edukację rówieśniczą zaangażowało się aż 9 osób.