Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap rejonowy

Uczestników konkursu zapraszamy w środę 7 grudnia na godzinę 9.30. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczeń musi mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości oraz kartę kodową podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora szkoły.

Do sali możesz wnieść: długopisy nieścieralne, przybory kreślarskie (linijka, ekierka), niegazowaną wodę i chusteczki higieniczne.
Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00 i trwa 90 min.
Opiekunowie będą mogli zaczekać na swoich podopiecznych w wyznaczonej sali.
Członków komisji konkursowej zapraszam na godz.9:00.
Przewodnicząca – Małgorzata Różańska