Biała wstążka

Kampania 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć trwa od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Jednym z jej elementów jest Biała wstążka – ogólnoświatowa akcja angażująca mężczyzn, ale nie tylko, do włączenia się w działania przeciw przemocy wobec kobiet.
Kampanię zainicjowano w 1991 r. w Kanadzie, po wydarzeniach, do jakich doszło z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu. Wtedy to Marc Lepine zastrzelił 14 studentek. Po masakrze ok. 100 tys. mężczyzn na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięło do ubrań białą wstążkę. Co roku w rocznicę tych wydarzeń odbywają się kampanie, przemarsze i akcje pod znakiem białej wstążki.

W ramach kampanii BIAŁA WSTĄŻKA 12 grudnia w naszej szkole od 4 godziny lekcyjnej delegacje CHŁOPCÓW (pod opieką p. psycholog i p. pedagog ) będą chodziły po klasach i wręczały kobietom i dziewczętom białe kwiatki, jako wyraz życzliwości i szacunku.