Odpowiedzialność prawna nieletnich

Spotkanie z policjantem

14 listopada, w ramach współpracy szkoły z policją, odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z funkcjonariuszką policji, Kamilą Gałkowską, na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Celem prelekcji było zapobieganie demoralizacji wśród młodzieży. W czasie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością osób nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu. Mamy nadzieję, że udział uczniów w prelekcji przyczynił się do wzrostu ich świadomości o konsekwencjach niewłaściwego postępowania oraz pozwoli im uniknąć konfliktu z prawem. Koordynatorem spotkania była pani Anna Anuszkiewicz – pedagog szkolny.