Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców

W dniach 20.12.2021 – 21.12.2021 roku w naszej szkole będzie realizowany program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców. Podstawowym celem programu jest wsparcie młodzieży i pomoc w odnalezieniu się w obecnej, skomplikowanej sytuacji społecznej, związanej z epidemią oraz nauka umiejętności radzenia sobie w innych sytuacjach kryzysowych, poprzez skierowanie uwagi na kluczowe, z punktu widzenia nastolatka, cele życiowe.
Odbędzie się on w formie on-line, a udział w nim wezmą cztery klasy ósme. Realizacja programu finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.