Czas pracy lodowiska

od 1 do 29 lutego 2020 r.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Grupy szkolne z nauczycielem lub opiekunem 8.00 – 15.00

15.00 – 16.00 – czyszczenie lodowiska

16.00 – 16.45 – tercja

17.00 – 17.45 – tercja

18.00 – 18.45 – tercja

19.00 – 19.45 – tercja

19.45 – 20.30 – czyszczenie lodowiska

SOBOTA – NIEDZIELA

11.30 – 12.15 – tercja

12.30 – 13.15 – tercja

13.30 – 14.15 – tercja

14.30 – 15.15 – tercja

15.30 – 16.15 – tercja

16.30 – 17.15 – tercja

17.30 – 18.15 – tercja

18.15 – 19.00 – czyszczenie lodowiska