Regulamin wypożyczalni łyżew

 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Szkołę Podstawową nr 11 w  Suwałkach.
 2. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.
  Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem wypożyczającego, np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna.
 3. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew.
 4. Dzieciom do lat 10 łyżew nie wypożycza się.
 5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 6. W przypadku zagubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie 150 złotych. Za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala kierownik lodowiska lub osoba upoważniona.
 7. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.
 8. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
 9. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 10. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są w kasie obsługującej lodowisko lub w sekretariacie szkoły.