Zdalne lekcje

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

Język angielski:

Engly.pl

Quizlet – repetytorium ósmoklasisty z języka angielskiego

Quizziz – rozumienie tekstów pisanych

Informatyka:

Migra

Język niemiecki:

https://www.dzwonek.pl/ – bezpłatna Mobilna Platforma Edukacyjna do pracy dla uczniów – język niemiecki

https://quizizz.com/ – bezpłatna Platforma Edukacyjna- quizzy i fiszki z języka niemieckiego, ale również materiały edukacyjne z innych przedmiotów. Z tych obu platform uczniowie klas 7-8 p. Ewy Baranowskiej będą korzystać, gdy prace na platformach zostaną uczniom zlecone w wiadomości na e-dzienniku.
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/mid.html – „10 minut z niemieckim“ live – strona z propozycją krótkich dziesięciominutowych lekcji z języka niemieckiego, które odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 10:30 na podanej na stronie platformie. Jeśli ktoś w lekcji nie może uczestniczyć, na tej również stronie zamieszczane są odcinki i materiały do każdej lekcji.
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/ueb.html – storna Goethe-Institut z propozycjami ćwiczeń, gier i materiałów do samodzielnej nauki języka niemieckiego

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie – bezpłatny słowik internetowy – język niemiecki/angielski