Obiady w kwietniu 2023 r.

Odpłatność za obiady:

  • uczniowie – 96,00 zł   (16 dni x 6,00 zł) 
  • nauczyciele – 176,00 zł   (16 dni x 11,00 zł)       

W  przypadku  pytań proszę kontaktować się wyłącznie  
z  kierownikiem  stołówki. Telefon kontaktowy  608-521-492