Próbny egzamin klas 8

3, 4 i 5 kwietnia lekcje uczniów klas 4-8 zaczynają się od godziny 10.50.

Zasady obowiązujące ósmoklasistów:

  • uczniowie klas 8  przychodzą na każdy z wyznaczonych egzaminów na godzinę 7.40,
  • obowiązuje strój galowy,
  • każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość,
  • uczniowie pozostawiają okrycia wierzchnie w szatniach,
  • telefony uczniów schowane w plecakach lub torebkach pozostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli,
  • klasy 8 w każdym z wyznaczonych dni rozpoczynają egzamin pisemny od godziny 8.00.