Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje odbędą się 22, 23 i 24 marca.
W klasach I-III będzie obowiązywał następujący schemat dnia:
I zmiana – uczniowie  rozpoczynają zajęcia edukacyjne o godzinie 8.00. Około godziny 10.15 pod opieką nauczyciela zostają odprowadzeni do kościoła. Rodzice są odpowiedzialni za odbiór dzieci po mszy św. w  granicach godziny 11.30. Dzieci uczęszczające do świetlicy zostaną odebrane spod kościoła przez nauczyciela świetlicy i pozostaną tam do momentu odbioru przez rodzica.
II zmiana– rodzice prowadzą swoje dziecko do kościoła na godzinę 10.30. Po mszy nauczyciel (wychowawca klasy) odbiera dzieci spod kościoła i wspólnie udają się do szkoły na zajęcia lekcyjne. Po zakończonej pracy w szkole idą do domu lub zostają pod opieką świetlicową.
Uczniowie klas IV rozpoczynają dzień od mszy św. od godziny 10.30. wspólnie z klasami I- III. Po skończonej modlitwie pod opieką nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej udają się do szkoły na zajęcia według obowiązującego planu pracy w danym dniu.
Uczniowie klas V-VIII rozpoczynają dzień od rekolekcji w kościele na godzinę 8.30. Po mszy udają się do szkoły na zajęcia lekcyjne  zgodnie z obowiązującym planem pracy w danym dniu. O bezpieczny powrót młodzieży na odcinku kościół – szkoła zadbają wyznaczeni nauczyciele wychowania fizycznego.
Nad porządkiem przebiegu rekolekcji w kościele będą czuwać nauczyciele katecheci i chętni nauczyciele,  którzy mają taką wewnętrzną potrzebę zgodną ze swoim światopoglądem.

Dzieci nie uczęszczające na lekcje religii pozostają w szkole pod opieką nauczyciela w  świetlicy lub bibliotece.