Zajęcia z logopedą – zdjęcia

Zajęcia logopedyczne mają na celu rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci, a także korygowanie wad wymowy w przypadkach odstępstw od normy artykulacyjnej. Na zajęciach z panią Martą dzieci, poprzez różnorodne metody i formy, pracują m. in. nad: doskonaleniem wymowy, wydłużaniem fazy wydechowej, rytmizacją, rozwijaniem słuchu fonematycznego oraz wykonują ćwiczenia kształtujące prawidłowy wzorzec fonetyczny głosek. Podczas zajęć logopedycznych stosowane są różnorodne gry i zabawy językowe. Sami zobaczcie! 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie Logopeda. Proszę użyć wyszukiwarki lub kliknąć na link 🙂