Nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych

Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu,
w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów.
Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji będą dostępne
na stronie:    https://liblink.pl/hRORpLJMXv

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
Uwaga! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00.
Do tych oddziałów zostanie również przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych.
Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. szkole pierwszego wyboru kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 21 do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas
na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.
1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.