231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Poczet sztandarowy z SP nr 11 wziął udział w miejskich obchodach tego niezwykle ważnego dla Polaków wydarzenia, jakim było uchwalenie przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. , znanej nam jako Konstytucja 3 Maja. Ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej) nowoczesna konstytucja.

-> Znaczenie Konstytucji – warto je znać 🙂