Pomagamy bez granic!

Wolontariusze z naszej szkoły 💑 kolejny raz w tym roku szkolnym aktywnie włączyli się w zbiórkę żywności 🥫🍫. Produkty przekazane zostały potrzebującym – rodzinom wielodzietnym 👨‍👩‍👧‍👦, osobom samotnie wychowującym dzieci 👩‍👦, chorym 🛌, a także obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.
👉 Nasi uczniowie, pod opieką p. Anny Ruszewskiej, angażują się w akcje społeczne❣️ nie tylko na terenie szkoły 🏢
👉 A TY, chcesz wkręcić się w wolontariat na rzecz potrzebujących?
🔊 Przyłącz się do Szkolnego Koła Wolontariatu 🎯