21 marca w szkole

Samorząd Uczniowski zaprasza do przywitania nadchodzącej Wiosny.

Plan działania:

– Uczniowie z poszczególnych klas zamienią się rolami z nauczycielami. Np. Uczeń z klasy IVA będzie nauczycielem będącym jego wychowawcą. Nauczycieli bez wychowawstwa oraz w klasach I -III i przedszkolu zastąpią uczniowie wytypowani przez SU. Wtorek 15.03.2022 – sporządzenie listy zamiany uczniów w nauczycieli.

        – Uczniowie przebierają się za nauczyciela, którego będą zastępować. Tematy lekcji do uzgodnienia z nauczycielem.

– Pozostali uczniowie ubierają się w coś w kwiaty, jak „Pani Wiosna”.

– Nauczyciele zamieniają się w uczniów (wskazany ubiór).

– Po 4 lekcjach jest czas z wychowawcą (zgodnie z informacją przekazaną przez P. Wicedyrektor A. Brzozowską)

Plan dnia 21 marca:

– godz. 8.00 – przekazanie klucza do szkoły przewodniczącej SU przez P. Dyrektora,

– 4 pierwsze lekcje prowadzone przez uczniów, którzy siedzą na przerwach w pokoju nauczycielskim, dyżurują na korytarzach zgodnie z planem.

– pomimo zamiany ról, nauczyciele kontrolują porządek na lekcjach, korytarzach i w pokoju nauczycielskim.

– 11.30 – przekazanie klucza do szkoły P. Dyrektorowi przez przewodniczącą SU.

                                          Pozdrawiamy!          Zapraszamy do zabawy!        

                                                          Samorząd Uczniowski