Rejonowe konkursy przedmiotowe w SP nr 11

Aktualizacja: Decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty, Szkoła Podstawowa nr 11 została wybrana na siedzibę komisji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz Matematyki. Matematyka dotyczy szkół z powiatu augustowskiego oraz SP nr 10, SP nr 11 i SP im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Komisja konkursowa spotyka się o godz.9:00. Uczestnicy konkursu stopnia rejonowego proszeni są o stawienie się w naszej szkole o godzinie 9:30.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku stopień rejonowy z poszczególnych przedmiotów rozpocznie się o godz. 10:00.

Język Angielski11 stycznia (wtorek)
Matematyka13 stycznia (czwartek)

Każdy uczestnik stopnia rejonowego przekazuje komisji kartę kodową podpisaną przez jego rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez dyrektora szkoły, w której się uczy (załącznik nr 3 do regulaminu).

Regulaminy, zakresy wymagań, harmonogramy, listy uczniów zakwalifikowanych, itd. są dostępne na stronie Kuratorium pod linkiem:

https://kuratorium.bialystok.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-turnieje/konkursy-organizowane-przez-pko

Tożsamość uczestników konkursu będzie sprawdzana na podstawie okazanej przez ucznia ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.

Uczestników i członków komisji konkursowych zapraszamy do wejścia drzwiami przedszkola (dawne wejście do gimnazjum) od strony szpitala.